Želiš Novu Plus?

Aktiviraj 7 dana bez naknade ili
pokreni mjesečnu pretplatu

Koristiš
MAXtv ili A1 TV?

Jednostavno zatraži podatke od službe za korisnike svog operatera i prijavi se.

imaš Novu Plus?

Upiši korisničko ime i
lozinku i uživaj :)

 
 

NOVO   Pogledao si baš sve? Super, ovo je upravo stiglo!

korisnička podrška

Za sve informacije klikni ovdje ili nas kontaktiraj na novaplus.podrska@novatv.hr

Zašto Nova Plus?

5000 sati sadržaja!7 dana bez naknade!bez reklama!